تبلیغات
پسری از سیس
11:54 ق.ظ
104
ماه خدا

88964.gifسلام به ماه خدا...88964.gif

                                88964.gifسلام به ماه دلدادگی...88964.gif

                                                                    88964.gif  سلام به رمضان ..... 88964.gif   
 
                                                   

چهـ گرســــــــــنهـ ام خدایا...اما آرامــــــــــــــم...تمام اعضـــــا و جوارحـــــــــم

در ارامشیـــــ شگــــــــــرف فرو رفته اند ... روحـ من گرسنهـ نیســت... روح منـ ارامـ

استـ...خدایا...گرسنگی دنیا این است گرسنگی آخرتت چگونه است...؟عطش این است

عطش حسینت که خون ازبدن مبار وطاهرش جاری بود وهم تشنه بودچگونه است..؟

 

  

بارالها : سفره برکتت را گشوده ای تامن میهمانت شوم ای کاش قدر میزبان رابدانم

قربون این خدا برم که دوباره این فرصت روبرای بنده هاش به وجودآوردتاکاسه های

گدائیشون رو به طرفش دراز کنند....
طبقه بندی: خدا، امام زمان، عاشوراومهودویت، حرف دل، اهل بیت،
برچسب ها: خدا، دردودل، امام زمان، مهدویت، عاشورا، عاشوراومهدویت، پسری از سیس؛جایی به نام وبلاگ، دلنوشته،