تبلیغات
پسری از سیس
11:54 ق.ظ
110
تاتوبیایی....


در انــتــظـار آمــدنـت هـــزارســیـنــه یـخ زده گـرم شــد و هــزارغــنــچــه شـــکــوفـــا

پـرنـده شـاد شـدوپــروازکـردن آموخــت تــا تـــو بــیــایـــی تـــو خــوب مـیــدانــی روزی

هــزارسـتاره تــنـهــا بــه زمـیــن و آســمـان جــمـکــرانــت بــه بـار مـی نــشــیــنـــنــد

هـــزاران هـــزار دل غـــریــب وهـــزاران هـــزار چـــشــم گـــریــان تـــاتــو بـــیـــایــی

طبقه بندی: اهل بیت، حرف دل، عاشوراومهودویت، امام زمان، خدا،
برچسب ها: خدا، دردودل، امام زمان، مهدویت، عاشورا، عاشوراومهدویت، دلنوشته، پسری از سیس؛جایی به نام وبلاگ،