تبلیغات
پسری از سیس
02:16 ب.ظ
115
اتفاق خوب
                      یک روز می افتد؛ آن اتفاق خوب را می گویم … من به افتادنی که برخاستن اوست

                                         ایمان دارم؛  
هر لحظه، هر روز ، هر جمعه

                      

یا صاحب الزمان چگونه هر جمعه عطر نرگس به مشامـم بـرسد امـا با یـاد تو بی قرار نشوم چگونه

یادت تمام وجودم را نلرزاند مـحل قـرارت بـا عاشـقان کـجـاسـت؟ کـاش می دانستم چه زمان عطر

نـفـس هایت درانجا می پیچدتا باپـای پـیـاده بـه سویت شتابم مولا نگاهم را دریاب پنجره ی غبار

گرفته ی دلم را دستی بکش بی صبرانه در انتظار ظهورت هستم باشد که مرا از عاشـقان دل

 خـسته ی خود بـدانی یا صاحب الزمان.......   (+)