تبلیغات
پسری از سیس
06:45 ب.ظ
118
چورچین

                           مولاجان جـورچـین آمـدنــت هـنـوز جـور نشــده!

   انـگـار دوسـت داشــتــن هــای مــا در جــورچــیــن آمـدنـت جــایـی نـدارنــد...

       

                                  از آمد و رفت فصل ها بدون تو خسته ام!

             بــیــا کــه بـا آمـدنــت هــمــه ی فــصــل هــا وصــل مــیــشــود!

                                                          العجل...
طبقه بندی: حرف دل، خدا، اهل بیت، امام زمان، عاشوراومهودویت،
برچسب ها: پسری از سیس، عاشوراومهدویت، العجل،