تبلیغات
پسری از سیس
06:59 ب.ظ
120
قصه ی انتظار

                                 قــصــهء انـتـظـارم رابـرای سـنـگ گـفـتـم!

        ذره ذره آب شـد و شـکـسـت..آرام خـدا را صـدا زد و بـرای آمـدنـت دعـاکـرد!

         

                                         شـانـه هـایـم خـســتـه انـد!

           از کـولـه بـار حـسـرتـی کـه از نـدیـدن و نـیـامـدنـت بـه دوش مـیـکـشـند!



طبقه بندی: خدا، اهل بیت، امام زمان، عاشوراومهودویت،
برچسب ها: امام زمان، عاشوراومهدویت، عشق،