تبلیغات
پسری از سیس
01:04 ب.ظ
131
م ه د ی ج ا ن م
 

میگوید تحمل همه چیز ممکن است وقتی خدا هست!وهمیشه هست؛همینجا که ایستاده ایم!

                                                    ز ی ن ب

               

        در زیر کدامین آسمان بایستم و دستانم را سوی کدامین آسمان بلند کنم...

                               و زیر لـب بگویم:خــداکـنــد کــه بـیـایـی!

                                                م ه د ی ج ا ن مطبقه بندی: اشکی برای ظهور، حرف دل، خدا، اهل بیت، امام زمان، عاشوراومهودویت،
برچسب ها: مهدی جان، خداکند که بیایی، زیر لب، تسبیحم،