تبلیغات
پسری از سیس
10:10 ق.ظ
133
صحرای وجودم

   نـــه...گــریــه نمیکنم! بــخــار لــحظه های انــتــظــار استـــ که ســردمــیشــود!

   تـــو می آیـــی... بــه دلـــم افــتــاده استـــ کــه می آیــی!!! خــواب در چشمان

  این روزها منتظرم میشکند؛قصه است این؛قصه؛آری قصه ی درد است انتظار...


                          


  به آسمان خیره شده ام!... به دنبال تکه ابری هستم؛ تا بیاید و بر من ببارد ! آب

  میخواهد این دل خشکیده ی من؛تشنه است؛باران می طلبد صحرای وجودم...نمایش نظرات 1 تا 30