تبلیغات
پسری از سیس
12:17 ب.ظ
140
جمعه ها
                           ما ساکن عصر جمعه هاییم ... تو منتظری که ما بیاییم ...

                           غربت چه حکایت غریبیست ... آقا تو کجا و ما کجاییم ...


                              


                           هم چاه سر راه تو باید بکنیم هم اینکه از انتظار تو دم بزنیم
       
                 این نامه چندم است که می خوانی؟ داریم رکورد کوفه را می شکنیم .

طبقه بندی: حرف دل، خدا، اهل بیت، امام زمان، عاشوراومهودویت،
برچسب ها: امام زمان، عاشوراومهدویت،