تبلیغات
پسری از سیس
11:14 ب.ظ
142
فاطمیه
                                                      بانو نمی یابیمت

                                            اما کنار تو گریه مرسوم است
 
                                مگر می توان "پهلوی"تو بود وشکسته نبود؟!


                        http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/92-01/02/url_0.jpg

                                                ایام فاطمیه تسلیت باد