تبلیغات
پسری از سیس
07:46 ب.ظ
148
چرابه جمعه نمی رسد؟!

كدام برگ را از تقویم ها كنده اند

كه تاریخ هیچ گاه به جمعه نمی رسد...

طبقه بندی: حرف دل، خدا، اهل بیت، امام زمان، عاشوراومهودویت،