تبلیغات
پسری از سیس
08:09 ب.ظ
153
بهارچه کنم؟

بگو که بی گل رویت بهار را چه کنم؟

بدون طلعت تو لاله زار را چه کنم؟

توقع از دل عاشق نمی رود هرگز

چو نیست دل به کفم، اختیار را چه کنم؟

کناره از من مسکین نگیر ای آقا

برای بی تو نشستن کنار را چه کنم؟

تمام درد من این است که غافلم از تو

دلی که نیست به یادت دچار را چه کنم؟