تبلیغات
پسری از سیس
11:24 ق.ظ
76
مهدی (عج)، وارث نهایی خون حسین (ع)

مهدی (عج)، وارث نهایی خون حسین (ع)

 

 بارها در دعای ندبه خوانده ایم: أین الطالب بدم المقتول بکربلا؟ کجاست کسی که به خونخواهی کشته شده کربلا برخیزد؟ این جمله معانی بسیار عمیقی دارد که تعمق در آن باعث باز شدن افق های جدیدی می شود. اینکه چه کسی خونخواه واقعی حسین است؟ این خون در زمان ما از چه کسی خواسته می شود؟ و در یک کلام وارث حقیقی عاشورا کیست؟


ادامه در ادامه مطلب....

 یکی از موضوعاتی که در طول تاریخ و از فردای شهادت امام حسین و یارانش مطرح بوده است، بحث خونخواهی ایشان است. به راستی چه کسی به واقع صلاحیت ادعای خونخواهی حسین (ع) را دارد؟ آیا هر کسی به اسم خونخواهی شهدای کربلا قیام کرد، باید به او پیوست و ادعای او به صرف اینکه خود را به امام حسین (ع) و یارانش منتسب می کند، حق است؟ 

در گذشته پاسخ به این سوال آسان تر می نمود. فرزندان و جانشینان امام حسین (ع) صالح ترین افراد برای خونخواهی ایشان بودند و در طول تاریخ به روش های متعدد دست مدعیان دروغی انتقام حسین(ع) را رو می کردند. به عنوان مثال وقتی ابومسلم خراسانی با ادعای خونخواهی حسین (ع) از بنی امیه، قیام می کند و با شعار "الرضا من آل محمد" برای بنی عباس فعالیت می کند، اگر چه اکثر دوستداران فرزندان پیامبر، به او گرایش پیدا می کنند، اما امامان شیعه با آگاهی از انحرافی بودن دعوت ابومسلم، خواص را از پیوستن به او بر حذر می دارند. 

در واقع در آن دوران ملاکی برای شناخت ادعای انتقام خون شهیدان کربلا وجود داشت و وارثان اصلی خون آن امام همام و یارانش مشخص بودند. اگر کسی ادعای ناروایی می کرد، به سرعت از طریق وکلا و نائبان امام یا معتمدین شیعه، مشخص می شد و شیعیان به سرعت به وظیفه خود آگاه می شدند. 

این چنین است که در تمامی قیام هایی که به خونخواهی امام حسین (ع) صورت می گیرد، حکومت های وقت بهانه ای برای تعرض به جان امامان شیعه پیدا نمی کنند اگر چه می دانند این قیام ها از اثرات خون حسین (ع) است که ائمه شیعه در حفظ تازگی آن به شدت کوشا هستند. 

اما بعد از غیبت امام دوازدهم به ویژه پس از غیبت کبری، دیگر معیار سنجش درست یا انحرافی بودن ادعای خونخواهی امام حسین (ع) به ظاهر از دست می رود.در واقع اگر چه می توان فهمید که شورش یا قیام انجام شده چه اهدافی را تعقیب می کند اما وارث اصلی خون امام حسین(ع) دیگر در میان مردم نیست تا بگوید اهداف پشت پرده ادعای خونخواهی حسین (ع) در این قیام چیست! 

البته احادیث فراوانی درباره اینکه امام زمان منتقم اصلی خون امام حسین است، وجود دارد و نشان می دهد که ایشان نیز به مانند سایر ائمه در انتظار خونخواهی حسین(ع) به سر می برد و می توان گفت در واقع بعد از غیبت امام دوازدهم هیچ قیامی برای خونخواهی امام حسین (ع) مشروعیت ندارد! 

اما نکته بعدی که در خونخواهی امام حسین(ع) مطرح است، این است که امام زمان(عج) در زمان ظهور از چه کسی انتقام خواهد گرفت؟ 

در روایات آمده است که همچنان که برخی از انسان های خوب رجعت می کنند، افراد بسیار شریر نیز رجعت می کنند و قاتلین امام حسین(ع) نیز از جمله همین افراد هستند. اینها بر می گردند و جزای اقدام جنایتکارانه اشان را به صورت مادی نیز در این دنیا می بینند. 

همچنین می توان گفت انتقام امام زمان(ع)، صرفا متوجه قاتلان حسین(ع) نخواهد بود، بلکه در واقع انتقام مظلومین از ظالمان است. همان طور که امام حسین (ع) نماد مظلومین در کل تاریخ بشریت است، امام زمان نیز نماد عدالت و دفاع از حق مظلوم در سراسر تاریخ است و این انتقام جنبه نمادین نیز دارد. 

به هر تقدیر قطعا امام زمان به طور مادی نیز انتقام خون یاران امام حسین و آن امام همام را خواهد گرفت اما اینکه چه کسی مخاطب این انتقام خواهد بود، جای بحث و بررسی بسیار دارد! باشد که هر وقت در دعای ندبه به فراز «أین الطالب بدم المقتول بکربلاـ» می رسیم، در این اندیشه کنیم که مخاطب این انتقام کیست و چگونه انتقامی خواهد بود؟