تبلیغات
پسری از سیس
11:39 ق.ظ
84
آموزه مهدویت در زیارت عاشورا

در این زیارت با زمینه‌های توصیف شده از تولا و تبرا، سلام و لعن، سِلم و حُرب، و درخواست ثبات و پایداری در احقاق حق، ابراز نفرت و انزجار از پایه گذاران ستم و مباشران قتل امام حسین( و پیروان آنان در طول تاریخ، می‌توان مهدیِ یاوران تمام عیار و آگاه و در حال آماده باش.
در این مقالة كوتاه پیوندها و زیارت عاشورا و آموزه مهدویت بررسی می‌شود، لذا باید به سه مطلب كلیدی توجه شود:

الف) عاشورای حسینی؛ 
ب) زیارت عاشورا؛ 
ج) جایگاه آموزه مهدویت در متن زیارت عاشورا.

ادامه در ادامه مطلب...

لف) ویژگی‌های ‌عاشورای حسینی نماد تمام‌عیار اسلام ناب محمدی 

1. اوج خداخواهی و خداگرایی و خدامداری را در عاشورای حسینی می‌بینیم؛ 
2. عاشورای حسینی را سمبل اسلام ناب محمدی و در تقابل با جاهلیت اموی و اسلام تحریف‌شده می‌بینیم؛ 
3. نماد كامل عزت و ایثار و فداكاری برای رهایی از اسارت‌های مادی و دنیوی انسان‌.
4. بیان‌كننده ر روش صحیح تعامل با جاذبه‌های زندگی دنیوی هنگام تزاحم دین و دنیای انسان؛ 
5. عاشورای حسینی تابلوی زرّین جلوه‌های بسیار نغز مكارم اخلاق محمدی و تجلّی عینی معنویت و غلبه ارزش‌گرایی بر تمام جاذبه‌های مادی؛
6. عاشورای حسینی بزرگ‌ترین و مؤثرترین تجربه عملی موفق در نشان دادن موفقیت تِزِ پیروزی خون بر شمشیر و تحكیم صحیح سنت‌های الهی در جهت اجزا فرهنگ عدالت مدار الهی در عمق وجدان‌های جوامع بشری؛ 
7. عاشورای حسینی آغاز حركت جدید امت اسلامی به سوی جامعه عدل‌مدار الهی و احیاگر ارادة آهنین یك امت زنده در پیچ و خم تحریف‌های پیچیده شیطانی و ماسك‌های مزوّرانه دین نما و دین‌زدا؛ 
8. عاشورای حسینی سمبل تمام‌عیار تولا و تبرا (دشمن شناسی و دشمن ستیزی)؛
9. عاشورای حسینی نشان دهنده چگونه آمیختن عشق و شجاعت با مظلومیت و حق‌طلبی پیروزمندانه در عمق هستی؛ 
10. عاشورای حسینی حلقه وصل دو محمد در تاریخ: محمد خاتم انبیاء و محمد خاتم اوصیا، محمدِ پایه‌گذار آغاز‌گر دین حق، و محمد تحقق دهنده و گسترش دهندة حاكمیت دین حق. 
ب ) ویژگی های منحصر به فرد زیارت عاشورا و كلید واژه های آن 

1. برای زیارت امام حسین( در روز عاشورا و در كربلای معلّا ثواب دو هزار حج و دو هزار عمره و دو هزار غزوه (شركت در دو هزار جنگ در راه خدا) آن هم همراه با رسول‌الله در تمام این حج‌ها و عمره‌ها و جهادها، و همراه با امامان معصوم مطرح می‌باشد. گویا برای هیچ زیارتی چنین ثوابی منظور نشده است. 
در صورتی كه این زیارت از راه دور انجام گیرد ثواب آن كمتر از هزار حج و هزار عمره و هزار غزوه با رسول خدا نخواهد بود. 
ثواب تحمّل مصیبت تمام انبیا و اوصیا و صدیقان و شهدا تا روز قیامت را به او می‌دهند. و زیارت كننده امام حسین( را (با زیارت ویژه)، همراه شهدای كربلا قرارمی‌دهند، و ثواب زیارت انبیا و تمام زائران امام حسین( را برای او در نظر می‌گیرند. 
حال این سؤال پیش می‌آید كه چرا این همه ثواب برای این زیارت در نظر گرفته‌اند؟ 
2. محور اصلی زیارت عاشورا مهم‌ترین محور در اسلام ناب است. حبّ و بغض، تولا و تبرا، (دوستی و دشمنی)، خمیر مایة تمام رفتارهای انسان‌ها در طول مسیر زندگی، و روح متحرك و مؤثر در وجود انسان‌های كامل می‌باشد. 
این تولا و تبرا در قالب لعن و سلام، رخ نموده، و خط مشی واقعی یك انسان مسلمان ناب را در وجود او پایه گذاری كرده و او را در مسیر اسلام ناب می‌برد. 
3. تكرار فراوان لعن و سلام و واژه‌های هم‌خانواده با این دو مفهوم معنایی خاص و رنگی ویژه به این زیارت می‌دهد. 
4. واژة لعن در متن زیارت 22 مرتبه و واژة برائت نُه مرتبه از قاتلان و پیروان و پایه‌گذاران ستم بر اهل‌بیت( مطرح شده است. 
5. صد بار لعن ویژه كه نشان‌دهندة برائت و دوری جستن و فاصله گرفتن از تمام ستم‌گران و تضییع كنندگان حق محمد و آل محمد و مباشران قتل حسین بن علی( و مقدم داشتن این لعن بر سلام كه در هر بار نیز سه مرتبه واژة لعن تكرار می‌گردد كه در مجموع 334 بار لعن صریح و برائت در ذهن زیارت كننده با این زیارت آمیخته می‌شود. كه گویای امری مهم و ضروری در جهت فاصله گرفتن از تمام عوامل ستم، ستم‌گری و ستمگران می‌باشد. 
6. حداقل ده بار سلام بر حسین بن علی( با عناوین بسیار تأثیر گذار بر فكر و روان زیارت كننده دیده می‌شود، مانند:
السلام علیك یا ابا عبدالله، السلام علیك یا ابن رسول الله، السلام علیك یا ابن أمیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیك یا ابن فاطمة سیدة نساء العالمین، السلام علیك یا ثار الله و ابن ثاره والوتر الموتور.
و آن‌گاه تكرار این سلام در تمام متن زیارت و پرداختن به سلام ویژه به تعداد صد بار و در هر بار سه سلام بر حسین و یاران حسین و فرزندان حسین، به تعمیق ارتباط و ایجاد احساسی ویژه و نشان دهنده وابستگی كامل به امام شهیدان می‌انجامد كه در هیچ زیارت دیگری دیده نمی‌شود. 
7. در این زیارت بعضی از كلید واژه‌های مهم با اندكی تفاوت حداقل هر كدام دو بار تكرار می‌شود، مانند: 
اتقرّب إلی الله و إلی رسوله... بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك؛
به سوی خدا و رسول خدا و ... نزدیك می‌شوم، و این نزدیك شدن با موالات و دوستی تو و برائت از دشمنان و قاتلان تو انجام می‌گیرد. 
أن یجعلنی معكم فی الدنیا والآخرة؛
خدا مرا با شما قرار دهد. هم در دنیا و هم در آخرت.
اللهم اجعل محیای محیا محمّد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد
خدایا زندگی مرا هم‌چون زندگی محمد و آل محمد و مرگ مرا هم‌چون مرگ محمد و آل محمد قرار بده. 
أن یثبّت لی عندكم ق