تبلیغات
پسری از سیس
11:45 ق.ظ
93
عاشورا روز ظهور

درباره روزقیام وظهورحضرت، روایات مختلفی وارد شده است. که در آنها، روز نوروز، عاشورا، شنبه و یا جمعه

روز ظهور معرفی شده است.

البته از آن جایی که نوروز، طبق سال شمسی و عاشورا، بر اساس سال قمری محاسبه می‏شود، یکی شدن

این دو روز امکان‏پذیر است و هم زمانی این دو روز با جمعه یا شنبه نیز ممکن است.

اما روایاتی که روز ظهور را، دو روز از هفته بیان کرده، قابل توجیه است؛ یعنی، در صورت صحیح بودن سند این

روایات،احادیث روزجمعه به روز«ظهور»وروایات روزشنبه به روز«استقرار و تثبیت قیام حضرت ونابودی مخالفان»

تفسیر می‏شود. البته روایات روز شنبه، از نظر سند مورد تامل و بررسی است؛ ولی روایات روزجمعه ازاین نظر

ایرادی ندارد.1 اما آنچه مهم است، این که قیام حضرت ولی عصر (عج)، مصادف باروزشهادت سیدالشهداء(ع)

است و این مطلب ما را به ارتباط ویژه صاحبان این دو قیام رهنمون می‏سازد.

امام محمد باقر (ع) فرموده است: «کانی بالقائم یوم عاشورا یوم السبت قائماً بین الرکن و المقام و بین یدیه

جبرئیل ینادی:البیعة لله فیملأها عدلا کما ملئت ظلما و جورا؛ 2 گویا حضرت قائم (عج)رامی‏بینم که روزعاشورا

روز شنبه بین رکن ومقام ایستاده و جبرئیل پیش روی او ندا می‏کند:بیعت برای خدا است.پس زمین راپرازعدل

می‏کند؛ همان گونه که پر از ظلم و جور شده بود».

امام جعفر صادق (ع) نیز می‏فرماید:«ان القائم صلوات الله علیه ینادی باسمه لیلة ثلاث و عشرین و یقوم یوم

عاشورا یوم قتل فیه الحسین بن علی (ع)؛3قائم - درود خدا بر اوباددرشب بیست وسوم ماه رمضان، به نام

[شریفش‏] ندا می‏شود، و درروز عاشورا، روزی که حسین بن علی (ع)، در آن کشته شد، قیام خواهد کرد».

________________________________________________________________________________________

 

  • 1چشم اندازی به حکومت مهدی(عج)، نجم الدین طبسی، ص 63
  • 2 غیبة طوسی، ص 274؛ کشف الغمه، ج 3، ص 252؛ بحار الانوار، ج 52، ص 290
  • 3 غیبة طوسی، ص 274؛ بحارالانوار، ج 52، صطبقه بندی: خدا، امام زمان، عاشوراومهودویت، حرف دل،
برچسب ها: خدا، دردودل، امام زمان، مهدویت، عاشورا، عاشوراومهدویت، پسری از سیس؛جایی به نام وبلاگ، دلنوشته،